Spletna poslovalnica

Мисија, визија и вредности

Мисија
Ние веруваме дека управувањето на финансиите може да биде забавно. Нашата кауза е да ги поттикнуваме традиционалните штедачи да прераснуваат во софистицирани вложувачи. 

Визија
Да бидеме препознатливи во Република Македонија, како финансиски бутик кој нуди производи и услуги, скроени по мерка на клиентите, согласно нивните животни потреби и карактерни особености.

Вредности
Членовите во нашиот тим се одликуваат по својата професионална компетенција и личен интегритет, како темелни вредности за градење на позитивен однос со колегите, клиентите, сопствениците, регулаторните институции и пошироката општествена јавност.  
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24