Spletna poslovalnica

КД БРИК, акциски фонд

Вредност на уделите

Ден на пресметка: 18.04.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД БРИК 18.04.2019 173,52 0,31%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 18.04.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД БРИК 173,52 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24