Spletna poslovalnica

КД БРИК, акциски фонд

Вредност на уделите

Ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД БРИК 14.07.2019 171,66 -0,01%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД БРИК 171,66 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24