Spletna poslovalnica

КД НОВА ЕУ, акциски фонд

Вредност на уделите

Ден на пресметка: 14.02.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД Нова ЕУ 14.02.2019 113,67 0,01%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 14.02.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД Нова ЕУ 113,67 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24