Spletna poslovalnica

КД НОВА ЕУ, акциски фонд

Вредност на уделите

Ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД Нова ЕУ 14.07.2019 118,53 -0,01%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД Нова ЕУ 118,53 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24