Spletna poslovalnica

Портфолио

Во продолжение можете да ги погледнете основните информации за профилот на фондовите со кои управува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје.
За детални информации околу работењето на секој наш фонд, Ви препорачуваме да се запознаете со содржината на неговиот Проспект.

Назив на фондот Тип на фондот Инвестициска политика
КД Кеш Депозит Паричен Фонд ориентиран кон банкарски депозити во Република Македонија
КД Топ Брендови Акциски Глобално ориентиран фонд со акцент на "blue chip" компании
КД БРИК  Акциски Глобално ориентиран фонд со акцент на БРИК државите
КД Нова ЕУ  Акциски Регионално ориентиран фонд со акцент на државите од ЈИЕ


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24