Spletna poslovalnica

Дневни податоци

Објава на податоци за ден 14.07.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 15.07.2019 14.07.2019 1.571.911.201,50 120,3267 0,00% 119,1757 119,7570
КД Топ Брендови 15.07.2019 14.07.2019 70.430.629,40 133,7082 -0,01% 124,9453 128,1063
КД БРИК 15.07.2019 14.07.2019 42.477.566,01 171,6628 -0,01% 162,5025 167,7432
КД Нова ЕУ 15.07.2019 14.07.2019 23.300.178,79 118,5308 -0,01% 116,6316 116,5009


ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24