Spletna poslovalnica

Ценовник на уделите

Објава на податоци за ден 21.03.2018

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 22.03.2018 21.03.2018 1.186.080.300,73 117,3633 0,00% 116,2134 116,7986
КД Топ Брендови 22.03.2018 21.03.2018 82.387.800,71 115,9014 0,07% 118,3303 119,3627
КД БРИК 22.03.2018 21.03.2018 50.617.246,31 162,7010 0,75% 156,7216 160,9409
КД Нова ЕУ 22.03.2018 21.03.2018 24.931.437,89 119,2012 -0,08% 120,0942 119,4218


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24