Spletna poslovalnica

Дневни податоци

Објава на податоци за ден 18.03.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 19.03.2019 18.03.2019 1.376.904.104,98 119,5766 0,01% 118,4576 119,0060
КД Топ Брендови 19.03.2019 18.03.2019 57.385.016,94 127,4120 0,05% 121,0727 121,5721
КД БРИК 19.03.2019 18.03.2019 43.180.249,25 173,4174 1,27% 158,9662 159,9288
КД Нова ЕУ 19.03.2019 18.03.2019 23.260.155,35 116,5801 0,76% 117,8518 114,2880


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24