Spletna poslovalnica

Курсна листа

Објава на податоци за ден 21.01.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 22.01.2019 21.01.2019 1.204.996.960,63 119,2093 0,01% 118,1208 118,6569
КД Топ Брендови 22.01.2019 21.01.2019 86.469.986,97 119,1235 0,02% 120,2097 121,6569
КД БРИК 22.01.2019 21.01.2019 43.028.800,83 162,4716 0,18% 158,8212 157,5250
КД Нова ЕУ 22.01.2019 21.01.2019 22.601.714,88 113,5806 -0,38% 118,6525 116,3816


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24