Spletna poslovalnica

Објава на дневни податоци за фондовите

Објава на податоци за ден 12.11.2018

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 13.11.2018 12.11.2018 1.453.809.933,20 118,7830 0,01% 117,6914 118,2442
КД Топ Брендови 13.11.2018 12.11.2018 75.825.418,43 122,8483 -1,06% 120,6404 122,5509
КД БРИК 13.11.2018 12.11.2018 44.487.242,41 158,0779 -1,02% 159,6193 157,8794
КД Нова ЕУ 13.11.2018 12.11.2018 23.656.187,12 115,5095 0,28% 119,8007 120,4770


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24