Spletna poslovalnica

Дневни податоци

Објава на податоци за ден 19.05.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 20.05.2019 19.05.2019 1.391.093.131,56 119,9787 0,01% 118,8322 119,3879
КД Топ Брендови 20.05.2019 19.05.2019 63.211.911,16 131,1842 -0,01% 123,3579 124,0976
КД БРИК 20.05.2019 19.05.2019 39.782.197,90 161,3110 -0,01% 161,0187 164,3702
КД Нова ЕУ 20.05.2019 19.05.2019 23.260.115,71 117,8644 -0,01% 117,3696 114,5107


ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24