Spletna poslovalnica

Ценовник на уделите

Објава на податоци за ден 14.12.2017

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 15.12.2017 14.12.2017 1.148.881.217,69 116,7415 -0,00% 115,5689 116,1761
КД Топ Брендови 15.12.2017 14.12.2017 80.871.127,60 121,4536 -0,04% 117,6551 117,7289
КД БРИК 15.12.2017 14.12.2017 49.853.339,96 159,3256 0,20% 153,6681 154,6230
КД Нова ЕУ 15.12.2017 14.12.2017 24.673.476,62 118,2311 0,29% 119,2628 120,8115


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24