Spletna poslovalnica

Курсна листа

Објава на податоци за ден 20.09.2018

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 21.09.2018 20.09.2018 1.310.104.449,44 118,4759 0,00% 117,3697 117,9299
КД Топ Брендови 21.09.2018 20.09.2018 95.949.004,95 124,5882 0,85% 120,0392 120,6812
КД БРИК 21.09.2018 20.09.2018 44.017.376,14 158,4050 0,67% 159,5532 157,9628
КД Нова ЕУ 21.09.2018 20.09.2018 24.444.856,98 119,3066 -0,14% 120,3898 121,3226


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24