Spletna poslovalnica

Ценовник на уделите

Објава на податоци за ден 19.10.2017

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 20.10.2017 19.10.2017 1.237.567.720,49 116,3807 0,01% 115,1899 115,8239
КД Топ Брендови 20.10.2017 19.10.2017 80.671.834,47 119,2019 -0,24% 116,0093 117,2079
КД БРИК 20.10.2017 19.10.2017 52.102.277,29 157,0796 -0,60% 151,8322 152,6165
КД Нова ЕУ 20.10.2017 19.10.2017 25.464.390,15 121,0690 -0,36% 118,2505 120,9115


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24