Spletna poslovalnica

Дневни податоци

Објава на податоци за ден 18.08.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 19.08.2019 18.08.2019 1.646.684.523,59 120,5271 0,00% 119,3935 119,9775
КД Топ Брендови 19.08.2019 18.08.2019 78.229.901,47 130,5547 -0,01% 125,8435 130,3993
КД БРИК 19.08.2019 18.08.2019 44.388.765,10 158,4856 -0,01% 163,1512 168,0464
КД Нова ЕУ 19.08.2019 18.08.2019 23.348.333,96 118,3650 -0,01% 116,2649 117,4681


ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24