Spletna poslovalnica

Колку треба месечно да се вложува за достигнување на целта?

ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ! 
Започнете уште денес со планирање на вложувањето. Времето работи за Вас. Колку повеќе одложувате, толку повеќе плаќате...

Под перница Конзервативно Балансирано Динамично
Номинален принос 0% 6% 7.5% 10 %
Трошоци на животот* 3.04% 3.04% 3.04% 3.04%
Реален принос** -3.04% 2.96% 4.46% 6.96%
АКТИВНА РЕНТА: +500 € 500 € дополнување на пензијата во период од 15 години
Возраст 60 години, вложувам 5 години / 1.397 € 1.347 € 1.267 €
Возраст 55 години, вложувам 10 години / 649 € 601 € 529 €
Возраст 50 години, вложувам 15 години / 278 € 237 € 179 €
Возраст 40 години, вложувам 25 години / 206 € 167 € 117 €
Возраст 35 години, вложувам 30 години / 158 € 123 € 78 €
Возраст 30 години, вложувам 35 години / 125 € 92 € 54 €
Возраст 25 години, вложувам 40 години / 100 € 70 € 37 €
Возраст 20 години, вложувам 45 години / 82 € 54 € 26 €
СТУДИИ ЗА ДЕТЕ 300 € месечна стипендија во период од 6 години
Вложувам 18 години / 76.60 € 66.30 € 51.80 €
СОПСТВЕН ДОМ Сопствено учество за станбен кредит 35.000 €
Вложувам 15 години / 155 € 141 € 112 €
* Просечен годишен пораст на трошоците на животот во Република Македонија во периодот од 31.12.2006 до 31.12.2013 година. Извор: Државен завод за статистика

** Реалниот принос е пресметан како разлика помеѓу номиналниот принос и стапката на пораст на трошоците на животот.
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24