Spletna poslovalnica

КД ТОП БРЕНДОВИ, акциски фонд

Преглед на состојбата на влогот според бројот на поседувани удели

Ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД Топ Брендови 14.07.2019 133,71 -0,01%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД Топ Брендови 133,71 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24