Spletna poslovalnica

КД ТОП БРЕНДОВИ, акциски фонд

Преглед на состојбата на влогот според бројот на поседувани удели

Ден на пресметка: 18.04.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД Топ Брендови 18.04.2019 131,38 0,31%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 18.04.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД Топ Брендови 131,38 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24