Spletna poslovalnica

Соопштенија

Година
2017
    Месец
Сите

Известување до сопствениците на удели

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 13.11.2017 година, извршните директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје (во натамошен текст: Друштвото за управување), донесоа Одлуки за измени и дополнувања на Проспектит...

Проширување на дозволата за работа

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на 124-та седница, со која претседаваше Претседателот на КХВ М-р Елизабета Чингаровска, даде одобрение Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје да ја прошири дозвол...

Известување за промена на депозитарната банка

Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје ја известува јавноста дека на ден 19.10.2017 г., успешно е завршена постапката за промена на депозитарната банка на отворените инвестициски фондови КД БРИК, КД НОВА ЕУ, КД ТОП БРЕН...
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24