Spletna poslovalnica

Проширување на дозволата за работа

Скопје,
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на 124-та седница, со која претседаваше Претседателот на КХВ М-р Елизабета Чингаровска, даде одобрение Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје да ја прошири дозволата за работа со воведување на  нова услуга  и тоа  инвестиционо советување.

Назад
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24